Featured

Sokol červenonohý na konferencii Zoologické dny v Prahe

Raz do roka sa stretáva česko-slovenská elita vo svete zoológie na už tradičnej konferencii - Zoologické dny. Tento rok sa konferencia uskutočnila v Prahe, dejiskom bola Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Prahe. Počas dvoch dní (8.-9.februára) sme boli svedkom ohromného pretlaku informácii zo sveta zoológie, od jej výskumu na úrovni skúmania DNA až po ochranu rôznych živočíšnych skupín. Viac ako 500 ľudí, približne 120 prednášok a 200 posterov, toľko v skratke, čo všetko sme mohli vidieť, zažiť či počuť.

Na konferencii sa nestratila ani Ochrana dravcov na Slovensku. V rámci sekcie Ekológia vtákov a ich ochrana pod vedením profesora Karla Šťastného odzneli aj príspevky zaoberajúce sa ochranou sokola červenonohého (prednášal R. Slobodník), ochranu vtákov pred kolíziami s elektrickým vedením (J. Šmídt), či zhrnutie vlastných poznatkov z dlhoročného monitoringu orla krikľavého (J. Kicko). Aktívna účasť mala obrovský význam - organizácia sa dostala do povedomia tých, ktorí sú na čele vedy, výskumu či ochrany prírody. A spolupráca na tomto poli je podstatným predpokladom pre reálnu praktickú ochranu. Stále totiž platí, že ak chceme niečo efektívne chrániť, musíme to najskôr dôkladne poznať. A niet nad dobrú praktickú ukážku - v rámci konferencie už hneď počas spoločenského večierku boli dohodnuté nie len témy do najbližšieho čísla Slovak Raptor Journal, ale aj prípadná rádiová telemetria sokola červenonohého. Tá nám dokáže determinovať, čo "naše" sokoly potrebujú, čo menej. Skrátka, ktoré plochy sú pre túto krehkú populáciu na našom území významné ako zdroj potravy alebo pre odpočinok.

Konferencie sme sa mohli zúčastniť aj na základe aktivít na ochranu sokola červenonohého, ktoré boli podporené projektom LIFE11/NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. Už teraz sa tešíme na ďalšiu významnú akciu, kde sa stretne významná spoločnosť zo sveta zoológie - dovidenia na kongrese Zoológia 2018 vo Zvolene.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd