Featured

Do mapovania dravcov a sov sa môže zapojiť i verejnosť

Radio Regina Západ Orliak morksy ErvinHrtan

V rozhovore Richarda Šümeghyho s Luciou Deutschovou z Ochrany dravcov na Slovensku sa dozviete viac o medzinárodnom mapovaní dravcov, ktoré sa každoročne uskutočňuje v januári.

Rozhovor si môžete vypočuť tu:

 

 

Pri zbere výsledkov môže pomôcť i verejnosť, stačí sa vybrať do prírody a výsledky zaznamenať do niektorej z ornitologických databáz, či už Aves alebo Birding, prípadne nám poslať mail, ak ste videli niektorý zo spomínaných druhov, alebo inú zaujímavosť. Pre evidenciu zimovísk myšiarok je zriadený špeciálny formulár na www.dravce.sk/mysiarky.

 

Dôležitosť zápisu pozorovaní do databáz potvrdzujú napríklad aktuálne záznamy o výskyte sovy dlhochvostej, ktorá sa nazýva aj uralka, v nížinných oblastiach západného a juhozápadného Slovenska. Viac info nájdete na našom Facebooku.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Foto: orliak morský, Ervín Hrtan

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd