Featured

Sysle na Bielych vodách sa prebudia do lepšieho

sysle branomolnar 06B5040

V roku 2017 zapojila spoločnosť Henkel svojich pracovníkov aj do dobrovoľníckych aktivít Ochrany dravcov na Slovensku. Na lokalite Biele Vody, v malebnej oblasti Národného parku Muránska planina, sa od augusta do októbra uskutočnilo až 5 víkendových akcií. Zimujúce sysle sa tak na jar zobudia do lepšieho - budú mať viac priestoru.


Biele vody sú rozsiahle lúky, tiahnuce sa po ľavej strane cesty vedúcej z Muráňa na Prednú Horu. Pred niekoľkými rokmi vedelo o tomto území len málo ľudí, v súčasnosti patrí medzi obľúbený cieľ mnohých výletníkov. Chcú vidieť dnes už vzácne zviera – sysľa pasienkového.


Vrátiť na Muránsku planinu živočícha, ktorý sa odtiaľto, tak ako aj z mnohých iných miest, vytratil, bola odvážna myšlienka Ervína Hapla. Názov prostredia, ktoré potrebuje k životu je v jeho mene - syseľ pasienkový. Viazaný na pasienky, zo slovenskej krajiny so zánikom pasenia začal ubúdať.


Návrat sysľov na Biele vody sa podaril. Aby sa im tu naďalej páčilo, je potrebné v území hospodáriť tak, ako tomu bolo kedysi.

 

Počas piatich víkendov sme s dobrovoľníkmi z Henkelu a ďalšími ochotnými ľuďmi uskutočnili tieto potrebné opatrenia:


- kosili, hrabali a sušili seno v miestach, kde sa syslia kolónia rozširuje – syseľ pasienkový potrebuje pravidelné spásané alebo kosené porasty,
- likvidovali sme inváznu rastlinu - ambróziu, ktorá vytláča naše pôvodné druhy,
- zbierali sme semená bodliakov a klinčeka kartuziánskeho. Semená sme využili k výsadbe v lome Tisovec na podporu potravnej bázy jasoňa červenookého,
- na základe schváleného odborného plánu Správou NP Muránska planina sme na niektorých miestach uskutočnili výrub a čistenie drevín tak, aby sa uvoľnil priestor pre rozširovanie syslej kolónie. Vzhľadom k obrovskému množstvu biomasy sme časť biomasy spálili v súlade so zákonom (nahlásenie Hasičskému zboru, atď.),
- z biomasy sme tiež vytvorili úkryty pre ježe, hlodavce, hady, jašterice. Tieto sme umiestňovali do remízok so staršími stromami tak, aby ich dobytok pri pastve nerozdupal. Pri úkrytoch už boli pozorované ryšavky, hrdziaky lesné, užovky fŕkané, jašterice krátkohlavé - mladé aj dospelé jedince,
- ponechali sme staršie solitérne hlohy, ktoré na jar krásne zakvitnú a budú bohatým zdrojom peľu pre včely, ďalej aj borievky, drienky, čerešne, jablone, hrušky, liesky, svíby, duby a bresty. Niektoré ovocné stromy plánujeme preštepiť rôznymi odrodami, aby nielen sysle mali dostatok potravy počas celej sezóny.


Veľkú podporu v týchto aktivitách máme aj zo strany užívateľa pozemkov PD Revúca, ktoré v sezóne lúky a pasienky obhospodarujú kosením a dobytkom.


Dobrovoľníci z Henkelu zlomili všetky naše očakávania a veľmi sa z ich pomoci tešíme :-)


Ďakujeme spoločnosti Henkel aj za finančnú podporu na materiál pre zveľadenie lokality.


Víkendové akcie sa uskutočnili v týchto termínoch: 26.-27.8.2017, 2.- 3.9.2017, 9.-10.9.2017, 21.-22.10.1017, 28.-29.10.2017

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd