nase sk dravce2

nase sk sovy2

Dôležitá návšteva na významnej lokalite

Zvoní telefón, na displeji svieti neznáme číslo. IMG 1666


Kancelária bratislavského primátora Iva Nesrovnala.
S magistrátom máme veľmi dobrú spoluprácu, nakoľko vlastnia niektoré z pozemkov, kde sme inštalovali búdky pre sokoly a sovy a realizovali výsadbu stromov v rámci Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. Okrem súhlasu na inštaláciu búdok podporili finančne aj ich výrobu. Tentokrát išlo o záujem pána primátora územie v polovici októbra navštíviť a dozvedieť sa priamo v teréne o problémoch a možnostiach ich riešení. Veľmi nás to potešilo. Politika bokom, záujmy ochrany prírody sú na prvom mieste.


Sme vďační komukoľvek, kto prejaví ochotu pomôcť - aj v tejto lokalite. Je totiž posledným útočiskom vzácnych druhov, i mnohých ďalších, ktoré tu pravidelne hniezdia, zimujú, odpočívajú. Návšteva sa podarila, zanechala v nás dobrý dojem, pretože sme cítili úprimný záujem a snahu prispieť k zlepšeniu podmienok na tomto mieste.

Ďakujeme!

 

Viac informácií o CHVÚ Sysľovské polia, ako aj o tom, kde sú bezpečné miesta na pozorovanie, sa dozviete na www.dravce.sk/syslovskepolia.

Lokalita je jedným z piatich území, kde sa na Slovensku realizuje medzinárodný projekt LIFE na ochranu sokola červenonohého v Karpatskej kotline, ktorý podporila aj Európska únia. Viac nájdete tu.

Fotografie z návštevy poskytol magistrát, ich autorom je Marek Velček.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku