nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kampaň za lepšie podmienky pre farmárov a zdravšie poľnohospodárstvo

V.Hrušov 170706 Apom 15Dôležitým podkladom, ktorý určuje podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva v EÚ, a teda aj na Slovensku, je takzvaná Spoločná poľnohospodárska politika. Jej súčasný systém má často negatívne dopady na klímu a životné prostredie, prispieva k úbytku biodiverzity a dokonca má škodlivé dopady na zdravie obyvateľstva.

K zmene má prispieť kampaň Za živú krajinu (Living land), do ktorej sa môže do 2. mája 2017 zapojiť naozaj každý! Vyjadrite svoj názor a prispejte tak do diskusie, ktorú otvorila Európska komisia na túto tému. Organizácie, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a zdravia, pripravili znenie odporúčaných odpovedí pre Európsku komisiu tak, aby obsahovali konštruktívne pripomienky na zavedenie lepších nástrojov a prístupov v poľnohospodárstve. Medzi tými, kto dopláca na necitlivé poľnohospodárstvo, sú viaceré vzácne druhy dravcov a sov. Prichádzajú o svoje potravné prostredie, či hniezdiská, sú v ohrození. Ochrana dravcov na Slovensku podporuje odporúčané odpovede, pretože veríme v pozitívnu zmenu, ktorá zvýši kvalitu prostredia, i potravín.

Odporúčané odpovede môžete podporiť aj vy, prostredníctvom formulára tu. Po odoslaní formulára budú odpovede doručené priamo Európskej komisii.

Ak chcete vyplniť vlastné odpovede, môžete tak urobiť tu.

Otázky a odporúčané odpovede, ktoré podporíte vyplnením formulára:

Copyright © 2015. All Rights Reserved.