Featured

Na stretnutí dravčiarov v Maďarsku sme nechýbali ani my

Madarsko Baja foto Rainer Raab1 Pozvanie našich maďarských kolegov zúčastniť sa v sobotu 25. februára 2017 na stretnutí dravčiarov pri meste Baja sme s radosťou prijali. Zastúpenie tu mala aj naša RPS a to v podobe predsedu Jozefa Chavka a tiež prostredníctvom Vlada Nemčeka, ktorý nám poskytol túto výpoveď očitého svedka :-). Na stretnutí sa zúčastnili odborníci na dravce najmä z Maďarska, z okolitých krajín boli zastúpená Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Srbsko, Rakúsko.

Ubytovanie bolo vyhovujúce, aj zabezpečená strava bola dobrá. Po prihlásení na hosteli sme navštívili miestnu kultúrnu inštitúciu (reštauráciu s čapovaným pivom Soproni). Kvalita vyhovovala, boli sme spokojní. Už v piatok v hosteli bolo dosť ľudí - niečo podobné ako na členskej schôdzi RPS. Stihli sme ešte večeru, no pre únavu a pracovné povinnosti sme konverzáciu s hostiteľmi a kolegami z Maďarska odložili na sobotu. Keďže prednášky začali až o 10:00 resp. 10:40 (presunuli to) tak sme čas využili na spoznanie ostrova kde sme boli ubytovaní a na vybavenie mailov. Zároveň sme sa zvítali s J. Fidlóczkym, M. Prommerom a M. Horváthom či J. Bagyurom.

Madarsko Baja foto Rainer Raab2 Prednášky začali úvodným slovom J. Fidlóczkeho a L. Harasztyho. Boli sme umiestnený spolu s ďalšími zahraničnými expertami do jednej časti miestneho turistického centra, kde sa nám venoval vždy jeden miestny expert a prekladal maďarský výklad do angličtiny. Pre hlasné ozvučenie bolo pri väčšine prednášok problém počuť anglický výklad - čo trocha mrzí. Avšak stihli sme si vymeniť aspoň dodatočne informácie s M. Horváthom a M. Prommerom. Obaja v prezentáciách poukázali na vývoj populácie orlov kráľovských a sokolov rárohov a sokolov sťahovavých. Predovšetkým ale prezentovali výsledky z vysielačiek.

U dospelých rárohov zistili preferenciu kategórie poľnohospodársky využívaných plôch pred pasienkami a mokraďmi. Tieto výsledky sa zhodujú s výsledkami preferencie mladých vtákov - čo sme zistili my a čo sme publikovali. Taktiež využívanie priestoru sa zmenilo po vybudovaní veterných parkov na sledovaných plochách. Takisto pokračovala komunikácia s R. Raabom a D. Horalom o dravcoch v pohraničí. R. Raab počas jeho prednášky prezradil, že pripravuje aj s nami LIFE projekt a má v pláne osloviť aj Nemcov, vyzdvihol príkladnú spoluprácu so Slovenskom. S využitím vysielačiek na hajách chce pokračovať aj v budúcnosti. Zmeny správania hají - využívanie plôch tam, kde boli postavené veterné elektrárne, neboli zaznamenané, na rozdiel napríklad od sokola rároha, ktorý po vybudovaní elektrární reagoval opustením lokality. Takisto tento poznatok ako aj pohyb sa zhoduje s výsledkami z projektu CORO SKAT. Zaujímavé boli výsledky prezentované Eniko Támas (neviem či to dobre píšem, nech mi je odpustené) o pohybe dravcov ako myšiak lesný, včelár lesný, kaňa močiarna a jastrab lesný. Výskum týchto druhov bude dôležitý v budúcnosti najmä z pohľadu plánovania v krajine. P. Palatitz ešte porozprával o Falco amurensis - pobyte v Indii.

Foto: Rainer Raab

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd