Featured

Koľko myšiarok zimovalo na Slovensku?

mysiarka usata Peter Nociar okres Lucenec 1Je koniec februára, vonku cítiť prichádzajúcu jar a myšiarky ušaté opúšťajú spoločné zimoviská, aby si našli vhodné miesto na hniezdenie. Z toho dôvodu môžeme ukončiť sčítavanie myšiarok na zimoviskách a zosumarizovať údaje z tejto sezóny. Po minuloročnom úspechu sme tento rok opäť zrealizovali Súťaž s myšiarkami. Cieľom súťaže bolo zozbierať čo najviac informácií o zimoviskách myšiarok z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 30 súťažiacich, ktorí nám poslali informácie o 35 zimoviskách, na ktorých spolu zimovalo 427 myšiarok.

K údajom zo súťaže sme doplnili verejne dostupné informácie z databáz AVES a Birding.

Sumárne, v sezóne 2016/2017 evidujeme na Slovensku 65 zimovísk so 792 jedincami. Zimoviská s najvyšším počtom myšiarok sa nachádzali v mestách Hurbanovo a Kolárovo (50 jedincov).

Súťaž s myšiarkami síce skončila, ale nás čaká ešte jedna milá povinnosť. Oznámiť mená troch vyžrebovaných výhercov.

Mená výhercov:

1. miesto: Ivan Oravec (Jacovce)

2. miesto: Júlia Rio Pribinová (Šaľa)

3. miesto: Kristián Almássy (Veľké Kapušany)

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým, ktorí zbierali informácie o zimujúcich myšiarkách ďakujeme. Vážime si, že nám pomáhate pri ochrane týchto ušatých sov.

Teodor Krizka mysiarkaDo monitoringu myšiarok sa zapojili:

Júlia Pribinová, Zsolt Riflik,Kristián Bacsa, Martin Zemko, Richard Schnürmacher, Teodor Križka, Richard Schnürmacher, Viktória Kochtová, Petra Slesárová, Zuzana Dindová, Jozef Šebesta, Michal Richter, p. Lukas, Peter Nociar, Silvia Rákócziová, Kamila Repková,Palo Gažo, Magdaléna Vašutová, Stanislav Kováč, Zuzana Bujdáková, Dušan Rak, Štefan Majtán, Kristian Almassy, Gabriel Gajdac, Gabriela Zemanová, Jozef Lengyel, Lucia Janišová,Marian Reiff,Ivan Oravec, Jakub Hodáň

Verejné údaje z databáz AVES a Birding:

Michal Noga, Jozef Spišák, Roman Slobodník, Marek Gális, Tomáš Veselovský, Peter Vrlík, Jozef Spišák, Marcel Garai, Ivan Šipkovský, Marian Kližan, Peter Chrašč, Martin Lacko, Vinder Štěpán, Danilák Martin, Viktor Prachár, Radovan Jambor, Jozef Ridzoň, Marián Mojžiš, Vladislav Marušic, Floriš Mato.

Pre lepší prehľad sme zimoviská zaznačili do nasledovnej mapy:

zimoviska mysiarok 2016 2017

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd