Featured

Bratislavské sovy

sova lesn

Hlavné mesto Bratislava má množstvo prívlastkov, často aj negatívnych súvisiacich s nedostatkom a ubúdaním zelene. Avšak pod mesto patria aj veľké plochy lužných aj karpatských lesov, ktoré siahajú až po Borinku či Svätý Jur.Práve v týchto lesoch žije niekoľko druhov sov.

Najčastejším druhom je sova obyčajná (Strix aluco), ktorá je veľmi prispôsobivá a obýva prakticky každý aj menší les. Počas dňa skryto odpočíva v dutine alebo korune stromu, no prezradí sa spravidla po západe slnka kontaktným volaním “kuvik”, prípadne húkaním alebo aj rôznym vreskotom. Väčšina hlasov v nočnom lese patrí práve tomuto zaujímavému tvorovi. Veľmi dobre sa sovy dajú pozorovať (počúvať) v Bratislavskom lesoparku na Železnej studničke najmä na jar a jeseň.

Typický obyvateľ okrajov lesov, remízok, stromoradí a parkov aj v centre mesta je myšiarka ušatá (Asio otus). Najčastejšie ju objavíme v meste v parkoch, keď po zotmení je počuť mláďatá ozývajúce sa pískaním. Týmto pískaním dávajú o sebe vedieť rodičom, aby im doniesli potravu. V Bratislave hniezdi v starých hniezdach vrán, v parkoch a na cintorínoch ako aj v skupinách stromov pri panelákoch. Zaujímavé je vytváranie zoskupení počas zimy, avšak na území mesta zimujú malé skupiny prípadne jednotlivci.

Veľmi zaujímavým je výskyt niekoľkých párov výra skalného (Bubo bubo) v bývalých lomoch v okolí mesta. Výr je naša najväčšia sova, prezradí sa na jar a jeseň húkaním za súmraku. Ideálne podmienky na pozorovanie tejto sovy nájdeme na západných svahoch Devínskej Kobyly, skadiaľ je počuť aj jedince v lužných lesoch okolo rieky Moravy.

Opakom veľkosti výra je výrik (Otus scops), ktorý je veľký približne ako drozd. Má veľmi nenápadné sfarbenie a počas dňa je takmer nemožné ho spozorovať keď odpočíva pri kmeni stromu. V okolí mesta je iba niekoľko záznamov o jeho výskyte, ale je možné, že uniká pozornosti. Cez Slovensko prechádza migračná trasa výrikov, keďže je to sťahovavý druh. Koncom apríla je preto možné počuť ozývanie sa výrikov z okrajov lužných lesov okolo vodných tokov ako sú rieka Morava, Malý Dunaj a ich prítoky. Na Slovensku osídľuje aj parky a staré záhrady.

Cez zimu je niekedy možné spozorovať či vyplašiť z lúky zimných hostí - myšiarky močiarne (Asio flammeus). Na rozdiel od myšiarok ušatých majú menšie perové “ušká” a uprednostňujú oddych na lúkach a mokradiach s vyšším porastom. Vzácne sa s nimi môžeme stretnúť na lúkach pri rieke Morava, kde niekedy odpočívajú a lovia potravu. Zriedkavo môžu odpočívať spolu s myšiarkami ušatými na denných stanovištiach.

Naše hlavné mesto má unikátnu polohu pri sútoku dvoch riek, ktoré sú obklopené pohorím Malé Karpaty a nížinami. Výsledkom je vysoká diverzita biotopov a druhov, ktoré často zavítajú priamo do mesta. Sovy nie sú výnimkou a využívajú dané bohaté možnosti mesta a jeho okolia a dotvárajú jeho charakter z ekologického hľadiska.

 

Článok je výstupom Malého členského projektu RPS 2016, ktorý sa realizoval s podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., pod programom 3D od ZSE. Viac sa dozviete tu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd