nase sk dravce2

nase sk sovy2

Víťazi fotosúťaže RPS 2016

Tento rok do Fotosúťaže prihlásili autori 17 fotografií dravcov a sov. Zábery boli zhotovené počas uplynulého roka vo voľnej prírode, za dodržania etických princípov (zvieratá neboli rušené a pod.).

Fotosúťaž prebiehala počas členskej schôdze RPS, 3. decembra, v penzióne Sidorovo. Účastníci členskej schôdze dostali pri registrácii hlasovacie lístky, na každý vyznačili tri fotografie, ktoré sa im najviac páčili. Potom už len stačilo spočítať hlasy a víťazi boli známi – zatiaľ iba hodnotiacej komisii. Pri oficiálnom vyhlásení výsledkov boli autori víťazných záberov odmenení úložnými USB kľúčmi. Srdečne gratulujeme.

  1. miesto získal Ervín Hrtan za fotografiu orla kráľovského.
  2. miesto patrí Stanislav Harvančík za sériu fotografií kršiaka rybára.
  3. miesto obsadil opäť Ervín Hrtan fotografiou dvoch orlov kráľovských

Copyright © 2015. All Rights Reserved.