nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sokoly červenonohé už odleteli

R91A8691Roman Slobodník poskytol pre Rádio Regina Bratislava rozhovor, v ktorom nám porozprával o zaujímavom fenoméne - spoločnom nocovaní sokolov červenonohých. Koľko sokolíkov sme na nocoviskách narátali, kam sme sa za nimi vypravili a kde sú sokoly momentálne, si môžete vypočuť v krátkom rozhovore.

Želáme príjemné počúvanie.

Autor fotografie: Jozef Chavko

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.