Featured

Sokoly červenonohé už odleteli

R91A8691Roman Slobodník poskytol pre Rádio Regina Bratislava rozhovor, v ktorom nám porozprával o zaujímavom fenoméne - spoločnom nocovaní sokolov červenonohých. Koľko sokolíkov sme na nocoviskách narátali, kam sme sa za nimi vypravili a kde sú sokoly momentálne, si môžete vypočuť v krátkom rozhovore.

Želáme príjemné počúvanie.

Autor fotografie: Jozef Chavko

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd