nase sk dravce2

nase sk sovy2

Na potulkách za dravcami - žltochvost

Fotoblog R91A1495

Na našich potulkách za dravcami často stretneme i iné druhy vtákov. Dnes vám predstavujeme žltochvosta domového (Phoenicurus ochruros).

Málokto si ho všimne, je to vcelku nenápadný vták veľkosti vrabca. Žije najmä v blízkosti ľudských obydlí, preto ornitológovia hovoria, že je to synantropný druh. Z toho vyplynulo aj jeho pomenovanie – žltochvost domový. Obvykle ho zbadáme, keď sa mihne jeho silueta s oranžovo žltým chvostom. Šikovne loví takmer výlučne hmyz - vo vzduchu aj na zemi. Je pre neho typické, že je neuveriteľne čistotný. Počas kŕmenia mláďat samica vždy počká, kým sa mláďa otočí a vyprázni. Potom zoberie jeho trus a odnesie preč. Určite bude rád, ak mu pri svojom obydlí nainštalujete búdku.

Foto: Jožo Chavko

Copyright © 2015. All Rights Reserved.