nase sk dravce2

nase sk sovy2

Poďte s nami von

Pozvánka Podte s nami von

V týchto dňoch máme plné ruky aj nohy aktivít pre dravce a sovy. Vďaka programu 3D od ZSE máte teraz možnosť spoznať našu prácu zblízka :)

Tu nájdete popis rôznych činností, ktorých sa môžete zúčastniť. Ponuku budeme priebežne aktualizovať.

Ak niekde nie je uvedený presný dátum konania akcie, tento bude doplnený podľa počasia najneskôr 2 - 3 dni vopred, sledujte našu stránku :)

Na akcie je fajn sa prihlásiť prostredníctvom uvedených kontaktov :)

Spoznávanie našej práce vám prinášame vďaka programu 3D od ZSE.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.