nase sk dravce2

nase sk sovy2

Obnova havraních kolónií

Fotoblog Fotografia0057
Hniezdenie havranov prebieha v porovnaní s inými vtáčími druhmi veľmi skoro – už teraz si pomaly havrany začínajú stavať hniezda. A my sme pritom a pomáhame im. Nasledujúce riadky vám vysvetlia, ako všetko so všetkým súvisí.

Sokol červenonohý je na Slovensku kriticky ohrozený druh. Kým v rokoch 1995 – 2000 hniezdilo na Slovensku ešte 60 až 80 párov, v roku 2012 nebolo zaznamenané ani jedno úspešné hniezdenie a v roku 2015 to bol iba jeden pár. Sokoly sú známe tým, že si hniezda nestavajú a využívajú hniezda strák, havranov či vrán, ktoré začínajú so starostlivosťou o mladé skôr.Už tretí rok sa zameriavame na podporu kolónie havranov v Tvrdošovciach, ktorá je mimo obce a z pohľadu človeka preto vhodná.

Vlani sme narátali viac ako 200 hniezd, ktoré havrany vytvorili, pričom nie všetky hniezda boli aj využité pre hniezdenie. Poskytujeme im stavebný materiál - odpad z orezov krovín, stromov, vinohradov a pod. Tento spôsob podpory hniezdenia havranov sa v Maďarsku ukázal ako veľmi efektívny, pretože vďaka dostatku hniezdneho materiálu neboli slabšie jedince vytláčané a prípadne okrádané o svoje hniezda. Predpokladáme preto, že kolónia v Tvrdošovciach rastie aj vďaka nášmu pričineniu. Voľné hniezda s obľubou obsadzujú myšiarky ušaté, sokoly myšiare a veríme, že tento rok priletia i sokoly červenonohé.


Nemenej dôležité je pre nás i environmentálne hľadisko, halúzky sú hlavne od miestnych poľnohospodárov, ktoré sú pre nich odpadom a pre nás vítaným materiálom. Sú dostatočné pevné a hrubé, takže havranie hniezda sú väčšie a stabilnejšie. Vtáčím staviteľom halúzky prinesieme, po pár týždňoch na mieste neostane ani jedna a miesto vyzerá ako povysávané novým vysávačom. Tento rok sme sa rozhodli, že sa zameriame aj na ich meranie hniezd. O havranej situácii v Tvrdošovciach vás ešte určite budeme informovať :-)


Napísal Roman Slobodník a Martina Brinzíková Badidová

Aktivity na ochranu vzácneho sokola červenonohého sa realizujú v rámci projektu LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline, o ktorom nájdete všetky informácie na webovej stránke www.falcoproject.eu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.