Stovky mladých stromov

Fotografia0139 V uplynulých dňoch prebiehala v Chránenom vtáčom území Dolné Považie výsadba stromov pôvodného druhového zloženia. Stromy posilnia existujúce vetrolamy a pomôžu tak zlepšiť hniezdne podmienky pre vtáctvo. Výsadba bola realizovaná so súhlasom a dokonca s intenzívnou pomocou majiteľov pozemkov.

Táto iniciatíva je miestnym obyvateľstvom veľmi vítaná. Vznikajú cenné biotopy nie len pre vtáctvo, ale tiež pre poľovnú zver. Stromy plnia veľmi dôležitú ochranu proti veternej erózii pôdy, stabilizujú pôdu a ich koreňový systém zadržiava vodu, ktorá je uvoľňovaná postupne. V okolí stromov je tak veľmi príjemná mikroklíma. Jeseň je pre výsadbu najlepším obdobím, preto veríme vo vysokú úspešnosť - teda že sa všetky stromy ujmú a budú pekne rásť. Samozrejme, bude im zabezpečená potrebná starostlivosť. Výsadba prebiehala v rámci projektu LIFE na ochranu sokola červenonohého, podporeného Európskou komisiou. Všetky informácie o projekte nájdete na stránke www.falcoproject.eu.

Foto: Jozef Lengyel

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd