Featured

Hniezdiť budú v lepšom

Fotografia0134Vetrolamy pri obciach Nitriansky Hrádok a Dolný Oháj v Chránenom vtáčom území Dolné Považie sa druhý novembrový utorok stali dejiskom intenzívnych prác pre ich obyvateľov. Jožko Lengyel z CHKO Dunajské luhy a J. Spišák čistili okolie a hniezdne stromy s polobúdkami, ktoré sú v hniezdnej sezóne s obľubou využívané najmä sokolom myšiarom a myšiarkou ušatou.

Pri odstraňovaní náletových krovín a drevín pomohla motorová píla a krovinorez. Aby búdky ostali pre sokolíky bezpečné, bolo potrebné orezať aj niektoré rizikové konáre. Dvojica pilčík a krovinorezčík sa osvedčila. Kmienky inváznych druhov drevín boli natreté špeciálnym náterom, ktorý zabráni ich ďalšiemu rastu. V takto upravenom prostredí budú hniezdiace druhy ľahšie nachádzať a loviť potravu, budú tu bezpečnejšie. Všetko je pripravené, aby v sezóne 2016 búdky obsadili. Ďalšie lokality, kde bude pracovná skupina zasahovať, sú pri Akománi a Tvrdošovciach. Poštolky a myšiarky sú veru v Dolnom Považí vo vynikajúcej starostlivosti J Tieto aktivity bolo možné realizovať aj vďaka projektu LIFE na ochranu sokola červenonohého, ktorý podporila Európska komisia, všetko o projekte sa dozviete na adrese www.falcoproject.eu. 

Foto: Jozef Lengyel

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd