Featured

Máte za domom chránené vtáčie územie? - pýtali sme sa Slovákov na „virtuálnej“ ulici

DSC 0360 V uplynulých dňoch prebehlo vyhodnotenie výsledkov internetovej ankety „Energia v ulici“, ktorá sa stretla u verejnosti s nečakaným ohlasom. Celkovo 548 respondentov nám odpovedalo na otázky týkajúce sa ochrany vtákov a problematiky, ktorú rieši projekt „Energia v krajine“. Potešilo nás, že do ankety sa zapojili študenti, pracujúci, ale aj nezamestnaní a dôchodcovia z najrôznejších kútov Slovenska, anketa našla odozvu aj za hranicami. Dotazník bol zverejnený na rôznych internetových stránkach, viac ako tretinu respondentov anketa oslovila cez sociálne siete. Výzvu zverejnilo na svojich stránkach aj 9 z 300 obcí, ktoré ležia v chránených vtáčích územiach, kde prebiehajú projektové aktivity. Touto cestou im ďakujeme za spoluprácu.

Samotné odpovede na anketové otázky potvrdili, že verejnosti nie je problematika ochrany vtákov ľahostajná ani neznáma. Približne 80% si uvedomuje nebezpečenstvo elektrických vedení pre vtáky, takmer polovica si na vedeniach všimla aj rôzne zariadenia na zníženie rizika stretu s vtákmi.

Ani pojem chránené vtáčie územie nie je obyvateľom neznámy, stretlo sa s ním až 80%. Len v polovici prípadov však mali respondenti vedomosť o chránenom vtáčom území, ktoré sa nachádza priamo v okolí ich bydliska, značná časť opýtaných nevedela na otázku odpovedať.

Zaujímalo nás aj to, ako by si účastníci ankety poradili v prípade, že nájdu v prírode zraneného živočícha, či opustené mláďa. Napriek náročnosti tejto problematiky by polovica zvolila správny a odporúčaný postup – ponechanie na mieste a ohlásenie Štátnej ochrane prírody, mnohí ďalší by inou formou zabezpečili, aby sa nález dostal do oprávnených rúk. Len 10% by postupovalo úplne nesprávne a zobralo živočícha domov do vlastnej opatery, či usmrtilo. Takmer polovica opýtaných sa už stretla s pojmom rehabilitačná stanica, 40% má aj vedomosť o konečnom osude trvale hendikepovaných živočíchov v ZOO.

Pýtali sme sa aj na názor obyvateľov na svoje životné prostredie. Alarmujúce je, že až 90% vyjadrilo určitú nespokojnosť, trápi ich najmä znečistenie ovzdušia, vody, odpady, hluk aj nedostatok zelených plôch.

Verejnosť bude mať možnosť zapojiť sa do podobnej ankety aj o 4 roky na konci projektu. Veríme, že sa opäť stretne s Vaším záujmom a odpovede potvrdia, že naše vzdelávacie a propagačné aktivity prinášajú svoje ovocie.

Spomedzi účastníkov ankety sme vyžrebovali siedmych výhercov, ktorí od nás získavajú propagačné ceny. Výhercom blahoželáme a všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme.  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd