Featured

Výsledky zimného sčítania dravcov 2015

Sokol rároh Falco cherrug Jozef Chavko 07 Začiatok roka sa niesol v znamení dvoch významných termínov zimného monitoringu dravého vtáctva. Druhá januárová sobota bola medzinárodným dňom sčítania hají červených na nocoviskách, pričom už tradične sa počítali haje v oblasti Záhoria - pozdĺž rieky Morava a na sútoku s riekou Dyje. Výsledkom monitoringu, na ktorom sa zúčastnilo dvanásť mapovateľov, bolo pozorovanie 65 hají, ktoré sa zleteli na dve nocoviská.

Od piatka 16. januára až do nedele bol na západnom a východnom Slovensku mapovaný zimný výskyt orla kráľovského a sokola rároha a v podstate na celom území Slovenska bol mapovaný zimný výskyt orliaka morského. Hlavný termín kontrol vybraných lokalít bol určený na 17. január, nakoľko tento deň bol medzinárodným termínom sčítania orlov. Spracované boli výsledky od 36 mapovateľov. Spolu bolo počas uvedených dní pozorovaných 57 orlov kráľovských (oproti 47 v minulom roku), 35 jedincov sokola rároha (oproti 25 v minulom roku) a 33 orliakov morských.

Zimne scitanie 2015 VysledkyPorovnanie počtu pozorovaných jedincov sokola rároha a orla kráľovského v rokoch 2014 a 2015 (počet lokalít, kde sa monitoring realizoval, bol rovnaký v oboch rokoch)

Mapa 1 Orliak morsky

Mapa 2 Sokol raroh a orol kralovsky

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd