nase sk dravce2

nase sk sovy2

II. Hor sa do divočiny! Fotografická súťaž

Aby sme oslávili prírodné bohatstvo Európy, CEEweb pre Biodiverzitu spolu s Nadáciou Bulharskej Biodiverzity a inými partnermi, medzi ktorými je aj Ochrana dravcov na Slovensku, organizuje fotografickú súťaž v dvoch nasledujúcich kategóriách:

1. Krajina s nádychom divočiny – Odfotografuj krajinu s prirodzeným prostredím, rodinnú farmu s udržateľným spôsobom poľnohospodárstva, alebo peknú mestskú záhradu.

2. Divoké druhy – Odfotografuj európske divo žijúce druhy zvierat alebo rastliny v ich prirodzenom prostredí.

Ukáž nám krásu chránených území Európy, fotkou prezentuj svoj pohľad na farmy šetrné k životnému prostrediu a k poľnohospodárskej krajine a ukáž nám ako vie príroda prekvitať aj v mestskom alebo človekom pozmenenom prostredí.

Všetky informácie o súťaži nájdeš tu:

DSC00948

Copyright © 2015. All Rights Reserved.