Zverejnenie zadávania zakázky

Ochrana dravcov na Slovensku predpokladá udelenie zákazky v celkovej hodnote 2 300 Eur Natálii Lipovej, PhD. Premetom zákazky sú preklady odborných textov zo Slovenského jazyka do Anglického jazyka pre časopis Slovak Raptor Journal. Zákazka bude udelená na základe prieskumu trhu a prijatých cenových ponúk. Predpokladaný termín podpisu zmluvy je určený na 14.11.2013.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd