Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

1. júla 2013

 

6 050,00 €

Grafický návrh,tlač a dodanie materiálu o 5 vybraných druhoch dravcov, pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Daniela Stanislavová – DANSTA

HUSK02

3/2013

5. októbra 2013

 

1. júla 2013

 

1 715,00 €

Účtovné a ekonomické služby, vedenie projektovej agendy pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Mgr. Ing. Silvia Klešíková

HUSK02

3/2013

5. októbra 2013

 

    

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd