Výsledky Fotosúťaže členov RPS 2013

I. miesto

Karol Šotnár

1._miesto_Karol_Sotnar

II. miesto

Stanislav Harvančík - párenie kaní popolavých

2._miesto_Stanislav_Harvancik_parenie_kani_popolavych_1 2._miesto_Stanislav_Harvancik_parenie_kani_popolavych_2 2._miesto_Stanislav_Harvancik_parenie_kani_popolavych_3

III. miesto

Stanislav Harvančík - predávka koristi kaní popolavých

3._miesto_Stanislav_Harvancik_seria_predavka_koristi_kani_popolavych_1 3._miesto_Stanislav_Harvancik_seria_predavka_koristi_kani_popolavych_2 3._miesto_Stanislav_Harvancik_seria_predavka_koristi_kani_popolavych_3
Ďalšie zaslané fotografie

Bedřich Landsfeld

ďaľšie zaslané_Bedřich Landsfeld  (1) ďaľšie zaslané_Bedřich Landsfeld  (2) ďaľšie zaslané_Bedřich Landsfeld_séria orol skalný(1)
ďaľšie zaslané_Bedřich Landsfeld_séria orol skalný(2) ďaľšie zaslané_Bedřich Landsfeld_séria orol skalný(3)
Jozef Chavko
ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol sťahovavý z fotopasce (1) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol sťahovavý z fotopasce (2) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol sťahovavý z fotopasce (3)
ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria sokol červenonohý 1 (1) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria sokol červenonohý 1 (2) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria sokol červenonohý 1 (3)
ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol červenonohý 2 (1) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol červenonohý 2 (2) ďaľšie zaslané_Jozef Chavko_séria Sokol červenonohý 2 (3)
Karol Šotnár
ďaľšie zaslané_Karol Šotnár

Melisa Ingeliová

ďaľšie zaslané_Melisa Ingeliová (1) ďaľšie zaslané_Melisa Ingeliová (2) ďaľšie zaslané_Melisa Ingeliová (3)
Peter Rechtorík
ďaľšie zaslané_Peter Rechtorík (1) ďaľšie zaslané_Peter Rechtorík (2) ďaľšie zaslané_Peter Rechtorík (3)
Peter Kolka
ďaľšie zaslané_Petr Kolka
Stanislav Harvančík
dalšie zaslané_Stanislav Harvančík_séria Párenie orlov kráľovských  (1) dalšie zaslané_Stanislav Harvančík_séria Párenie orlov kráľovských  (2) dalšie zaslané_Stanislav Harvančík_séria Párenie orlov kráľovských  (3)
Andrej Izakovič
neprinesené fotografie prihlásené do súťaže_Andrej Izakovič  (1) neprinesené fotografie prihlásené do súťaže_Andrej Izakovič  (2) neprinesené fotografie prihlásené do súťaže_Andrej Izakovič  (3)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd