OZNÁMENIE O VYPÍSANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Foto-RPS-Oznamenie-o-vypisani-vyberoveho-konania

Dňom 12.7.2013 vypisujem výberové konanie na pozíciu Projektový koordinátor za RPS, v rámci projektu LIFE11 NAT/HU/000926 „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“, realizovaného v rámci programu LIFE+ Európskej komisie. Projekt sa realizuje v období od 1.9.2012 do 31.3.2018.

Projektový koordinátor:

 • pripravuje oficiálne výstupy pre hlavného partnera projektu v zmysle podpísanej zmluvy o partnerstve;
 • plánuje a realizuje aktivity prideleného projektu, za ktoré je zodpovedný s dôrazom najmä na aktivity administratívy, riadenia a monitoringu projektu;
 • koordinuje činnosť jednotlivých projektových tímov v zmysle dosahovania cieľov projektu;
 • spolupracuje s ostatnými členmi projektových tímov;
 • zodpovedá za tvorbu a dodržiavanie rozpočtu projektu;
 • predkladá všetky finančné vyúčtovania projektu podľa požiadaviek hlavného partnera projektu a v zmysle zmluvy o partnerstve;
 • zodpovedá za finančné toky - zálohové, priebežné, záverečné v zmysle dodržiavania pravidiel programov LIFE stanovených Európskou komisiou;
 • aktívne vyhľadáva možnosti spolufinancovania projektu v zmysle jeho cieľov a zdravého finančného krytia;
 • zodpovedá za prípravu podkladov súvisiacich s daným projektom, podieľa sa na vypracovávaní priebežných, ročných alebo iných správ;
 • koordinuje jednotlivé činnosti spojené s realizáciami aktivít projektu;
 • administratívne riadi projekt najmä v zmysle prípravy zmlúv, realizácie verejných obstarávaní a nákupov, ako aj v oblasti celej dokumentácie a oficiálnych výstupov projektu;
 • poskytuje informácie domácim partnerom o projekte tak, aby dochádzalo k napĺňaniu jeho cieľov na základe jednotnej metodiky a dohôd všetkých partnerov;
 • sleduje trendy v oblasti projektového riadenia a transformuje ich podľa možností a potrieb do realizačných aktivít projektu;

Požiadavky:

 • VŠ/SŠ prírodovedného zamerania, znalosť problematiky,
 • skúsenosť s riadením, resp. realizáciou projektov,
 • samostatnosť, orientácia vo formulároch,
 • schopnosť komunikovať s projektovými riešiteľmi a partnermi
 • anglický jazyk na úrovni minimálne stredne pokročilý,
 • časová flexibilita,

Výhody:

 • skúsenosť s riadením tímu,
 • skúsenosť s prácou v mimovládnej organizácii,
 • živnosť
 • analytické schopnosti,
 • maďarský jazyk,

Viac informácií o projekte: www.falcoproject.eu

Nástup: ihneď
Druh pracovného pomeru/úväzku: plný úväzok
Odmena: dohodou

Predĺženie termínu na predkladanie životopisov. Životopisy posielajte do 2.8.2013 mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na rovnakej adrese získate v prípade potreby aj bližšie informácie. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru v termíne 5.8.-9.8.2013.

Lucia Deutschová
výkonná riaditeľka

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd