nase sk dravce2

nase sk sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

27. augusta 2012

 

1 140,00 €

Databáza Aves - úpravy vo vzťahu k projektu

MVDr. Alexander Kurthy

SKAT02

 

3/2013

10. októbra 2012

Copyright © 2015. All Rights Reserved.