nase sk dravce2

nase sk sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

31. marca 2012

7 200,00 €

Účtovné a ekonomické služby, vedenie projektovej agendy pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Ing. Jozef Klešík

- ZAKO

HUSK02

1/2012

10. apríla 2012

25. januára 2012

2 081,69 €

Vysielačky rádiovej telemetrie

Biotrack Ltd

SKAT02 1/2012

10. apríla 2012

Copyright © 2015. All Rights Reserved.