Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

1. apríla 2012

9 991,80 €

Práce na pozícii Odborník na dravce pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Jozef Chavko

HUSK02 2/2012

6. júla 2012

1. apríla 2012

9 991,80 €

Práce na pozícii Odborný koordinátor pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Lucia Deutschová

HUSK02 2/2012

6. júla 2012

20. apríla 2012

3 150,00 €

"Online systém poznávania dravcov na www.dravce.sk, pre účely projektu ""Popularizácia ochrany dravcov a sov"", Environmentálny fond"

Jozef Chavko

EF1 2/2012

6. júla 2012

20. apríla 2012

7 350,00 €

"Tlač brožúry Dravce v krajine, 3000 ks, grafické spracovanie a tlač časopisu Dravce a sovy 1/2012 a 2/2012, náklad 250 ks, pre účely projektu ""Popularizácia ochrany dravcov a sov"", Environmentálny fond"

Daniela Stanislavová – DANSTA

EF1 2/2012

6. júla 2012

    

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd