nase sk dravce2

nase sk sovy2

Prosím zahlasujte za náš projekt Vtáčia prvá pomoc

Milí členovia a sympatizanti, naša organizácia sa uchádza o podporu projektu Vtáčia prvá pomoc, v rámci programu Zlepšime SPPoločne Slovensko. Princíp programu spočíva v hlasovaní, pričom hlas môže odovzdať každý z vás. Prosím zahlasujte za náš projekt Vtáčia prvá pomoc a pomôžte nám získať viac hlasov rozoslaním výzvy vašim známym.

http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/852

Ďakujeme.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.