Vraždenie vtákov na Malte pokračuje

Každú jar a jeseň zahynú pri migrácii ponad ostrov Malta tisícky vtákov. Na tomto malom ostrove je 11 929 registrovaných poľovníkov a ďalších 4 616 ľudí s povolením na odchyt vtákov. V roku 2008 vzrástol podiel ilegálne zabitých vtákov na 2 401 oproti roku 2007, keď bolo zaznamenaných 741 prípadov nelegálneho odstrelu, ide teda o 324-percentný nárast (!).

Každú jar a jeseň zahynú pri migrácii ponad ostrov Malta tisícky vtákov. Na tomto malom ostrove je 11 929 registrovaných poľovníkov a ďalších 4 616 ľudí s povolením na odchyt vtákov. V roku 2008 vzrástol podiel ilegálne zabitých vtákov na 2 401 oproti roku 2007, keď bolo zaznamenaných 741 prípadov nelegálneho odstrelu, ide teda o 324-percentný nárast (!). Z chránených druhov sú obeťami odstrelu najčastejšie kaňa  močiarna, sokol myšiar, včelár lesný, kaňa stepná, volavka purpurová, chavkoš nočný, sokol bielopazúravý a iné. Skutočný počet prípadov nelegálneho odstrelu je však ale určite mnohonásobne vyšší a uvedené čísla sú len pomyselnou špičkou ľadovca. Ostrov Malta sa nachádza na migračnej trase vyše 170 druhov vtákov medzi Európou a Afrikou. Touto trasou letela i mladá samica sokola rároha – Viera, označená satelitnou vysielačkou, ktorá našťastie vyčíňanie lovcov prežila a úspešne sa vrátila na Slovensko. Lov vtákov počas migrácie je vážnym nebezpečenstvom  pre populácie migrujúcich druhov. Ohrozené sú i druhy, ktorých ochrana je síce na ich hniezdiskách a zimoviskách dostatočná, no počas svojej cesty sa stanú obeťou strelca. Zabezpečenie ochrany vtákov na ich migračných trasách má preto kľúčový význam. Mnohé jedince, ktoré sa po dlhej ceste rozhodnú si na Malte odpočinúť, tu tiež často nachádzajú svoju smrť.

Nelegálny odstrel je však bohužiaľ bežný aj na území Slovenska! Každý rok je u nás nelegálne usmrtených niekoľko desiatok voľne žijúcich druhov vtákov, medzi nimi aj také vzácne druhy ako orol kráľovský či sokol rároh. Najčastejšou obeťou je myšiak hôrny, no v evidencii je aj orol skalný, kaňa sivá, kaňa močiarna a iné. Snahou ochranárov je zastaviť vraždenie voľne žijúcich druhov vtákov. Na Malte pôsobia dve organizácie, ktoré sa snažia uspieť v nerovnom boji proti silnému tlaku poľovníkov a potrebujú podporu celého sveta. Prosím pomôžte aj vy zastaviť vraždenie vtákov na Malte a podpíšte petíciu organizácie BirdLife Malta tu . Videá dokumentujúce alarmujúcu situáciu si môžete pozrieť tu .

 

Kaňa sivá zastrelená guľovnicou

RTG samice orla kraľovského s piatimi brokmi v tele

Brok v tele sokola rároha 

Mláďa myšiarky ušatej postrelené vzduchovkou 

Myšiak lesný,  

 

Foto:

  1. Kaňa sivá zastrelená guľovnicou
  2. RTG samice orla kraľovského s piatimi brokmi v tele
  3. Brok v tele sokola rároha
  4. Mláďa myšiarky ušatej postrelené vzduchovkou
  5. Myšiak lesný zastrelený brokovou zbraňou

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd