Malé členské projekty 2011

Vážení dravčiarskí priatelia


Ochrana dravcov na Slovensku po tretí krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2011 bola vyčlenená na podporu Malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 5000,- EUR. Termín na odovzdanie žiadostí je 15.2.2011. Všeobecné podmienky pre žiadateľov, prioritné oblasti, formulár žiadosti a ďalšie informácie nájdete  TU.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd