nase sk dravce2

nase sk sovy2

Malé členské projekty 2011

Vážení dravčiarskí priatelia


Ochrana dravcov na Slovensku po tretí krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2011 bola vyčlenená na podporu Malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 5000,- EUR. Termín na odovzdanie žiadostí je 15.2.2011. Všeobecné podmienky pre žiadateľov, prioritné oblasti, formulár žiadosti a ďalšie informácie nájdete  TU.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.