nase sk dravce2

nase sk sovy2

Venujte 2 % z dane na ochranu dravcov a sov

Aj v tomto roku má každý z Vás možnosť slobodne rozhodnúť o účele použitia dvoch percent z vašich daní. Podľa Zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete túto časť dane venovať niektorej z neziskových organizácií. Peniaze tak nepoputujú do štátneho rozpočtu, ale na činnosť organizácie, ktorú si sami vyberiete. Nepredstavuje to pre vás žiadne náklady navyše, treba len vyplniť potrebné tlačivá. Ak sa rozhodnete darovať dve percentá z vašich daní Ochrane dravcov na Slovensku, prispejete na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu.
Dôležité údaje:

Obchodné meno (názov): Ochrana dravcov na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31797717
Sídlo: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava
 

Ako poukázať 2 % ak ste fyzická osoba a zamestnanec

- Postup krokov ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie
- Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov za rok 2010:

Ako poukázať 2 % ak ste právnická osoba

- Postup krokov

 


srj-download

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.