nase sk dravce2

nase sk sovy2

Jeden deň pre Dropie - brigáda

Srdečne Vás pozývame na akciu, pri ktorej máte možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o Chránenom areáli Dropie, spoznať jeho hodnoty a prispieť k zveľaďovaniu tohto malebného územia. Naším cieľom bude vysadiť 500 stromov, ktorých výsadba nepochybne prispeje k zvýšeniu biodiverzity územia. Viac informácií sa dozviete v pozvánke.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.