Tlačová konferencia RPS na tému "Vzácne živočíchy obeťami otrávených návnad"

Počet prípadov vykladania jedov s fatálnymi následkami stále rastie, škody dosahujú niekoľko miliónov eur.

Uhynuté telá rôznych živočíchov, prípadne vajcia, naimpregnované jedom, použité ako otrávené návnady, sú čoraz využívanejším spôsobom likvidácie tzv. „škodnej zveri“, za ktorú sú považované líšky, kuny, túlavé psy a mačky, ale tiež vzácne a chránené dravé vtáky.

Tento spôsob usmrcovania živočíchov bol v minulosti používaný poľovníkmi a napriek tomu, že bol pre svoju krutosť, nehumánnosť a neselektívnosť zakázaný a postavený mimo zákon, využíva sa nelegálne naďalej. Objavujú sa otrávené návnady s použitím karbofuránu, jedu nebezpečného pre životné prostredie, so smrtiacimi účinkami. Obeťami sa stávajú vzácne druhy ako orol kráľovský, orliak morský, či sokol rároh, ktorých populácia na Slovensku dosahuje len niekoľko desiatok párov. Známe sú tiež prípady, kedy sa obeťou stalo domáce zviera. Posledný prípad, kedy pri hromadnom masakri uhynulo v dôsledku otravy karbofuránom 22 obetí, je šokujúcim dôsledkom ľudského barbarstva nebývalých rozmerov. Alarmujúci je fakt, že prípady, ktoré sa nám podarí odhaliť, sú iba špičkou ľadovca špinavostí páchaných ľuďmi na bezbrannej prírode. Významným problémom s rastúcou tendenciou sú už niekoľko rokov otravy nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách – Rakúsku, Českej republike a Maďarsku. Z uvedených dôvodov sa Ochrana dravcov na Slovensku rozhodla usporiadať tlačovú konferenciu, na ktorej bude predstavená problematika používania otrávených návnad v spomenutých krajinách. Zástupcovia štátnych orgánov budú vyzvaní na efektívnejší prístup k riešeniu konkrétnych prípadov a k prehĺbeniu spolupráce pri realizácii preventívnych opatrení.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd