nase sk dravce2

nase sk sovy2

PF 2009

01.01.2009

Ochrana dravcov na Slovensku Vám praje veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2009 a aby podmienky na ochranu prírody na Slovensku boli priaznivejšie ako v roku predchádzajúcom.

Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom za akúkoľvek pomoc.

V novom roku budeme nemenej húževnate okracovať vo svojej práci - čakajú nás mnohé nové výzvy, ktoré musíme zdolať, ale tiež každoročné povinnosti. O svojej činnosti Vas budeme informovať nielen na našej internetovej stránke, ale tiež na stránkach časopisu Dravce a sovy a prostredníctvom médii.

Veríme, že s Vašou pomocou dokážeme veľa.

Ochrana dravcov na Slovensku
(RPS)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.