nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zmena výkonného riaditeľa RPS

16.08.2008

V súlade so Stanovami od 1.7.2008 vymenoval predseda RPS do funkcie nového výkonného riaditeľa RNDr. Marcela Uhrína. V tejto súvislosti je potrebné sa poďakovať za dlhoročnú obetavú a zodpovednú spoluprácu doterajšej výkonnej riaditeľke Mgr. Slávke Siryovej, vážime si dobre odvedenú prácu v predchádzajúcom období realizácie viacerých zložitých projektov, mnohých organizačných úloh a manažovania chodu RPS.

Do budúceho obdobia prajem veľa štastia a úspechov novém výkonnému riaditeľovi, ktorý sa podujal v tomto náročnom období manažovať aktivity RPS.

J.Chavko

Copyright © 2015. All Rights Reserved.