nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sledujte pohyb sokolov označených vysielačkami online!

31.08.2008

V rámci medzinárodného slovensko-maďarského projektu na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline, podporeného z Európskej komisie, boli na Slovensku satelitnou vysielačkou označené dve samice sokola rároha. Jedna pochádza z hniezda v Malých Karpatoch, druhá z hniezda na Záhorí. Ich pohyb teraz môžete sledovať aj na internetovej stránke www.dravce.sk/sokolraroh , kde nájdete tiež údaje o sokoloch označených v Maďarsku.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.