Požiadajte prezidenta o vrátenie zákona o ochrane prírody a zákona CITES

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=278008 Novely týchto zákonov predstavujú veľmi nepriaznivú systémovú zmenu dvoch kľúčových zákonov týkajúcich sa ochrany prírody. Ich schválenie zásadne oslabuje doterajšie nástroje ochrany prírody a ohrozuje napĺňanie našich záväzkov voči EÚ. Obsahujú ustanovenia, ktoré sú v rozpore s európskymi smernicami, nariadeniami a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovensko viazané.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd