V Podbanskom bolo vyhlásené ÚCHO

V sobotu, 28. apríla 2007, za účasti takmer 1000 slovenských a zahraničných aktivistov, boli Tichá a Kôprová dolina vyhlásené za Územie chránené občanmi. Nakoľko nezmyselný zákaz vstupu napriek pozastaveniu ťažby stále platí, nemohli účastníci vytvoriť okolo územia živú reťaz, ako bolo pôvodne plánované. Na pokojnom prostestnom zhromaždení vystúpilo niekoľko odborníkov a boli predstavené tri hlavné požiadavky zo strany protestujúcich organizácií: 1. Vytvorenie nezávislej komisie s účasťou odborníkov a zahraničných expertov, na zmapovanie spôsobených škôd. 2. Vyšetrovanie políciou a prokuratúrou, s posudkami súdnych znalcov, za trestný čin poškodzovania ochrany rastlín a živočíchov 3. Prijatie dobrej zonácie TANAPu podľa návrhu odvolaného riaditeľa Vančuru. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli akciu podporiť!

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd