Ťažba v Tichej a Kôprovej doline pozastavená - akcia ÚCHO bude!

Slovenská inšpekcia životného prostredia dnes ráno nariadila pozastavenie ťažby v Tichej a Kôprovej doline, kým nebude prípad došetrený. Pre ochranárov je to veľké zadosťučinenie, dosiahnuté aj vďaka podpore vyše dvanásťtisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu proti ťažbe. Nakoľko sa jedná len o pozastavenie ťažby, nejde o rozhodnutie s konečnou platnosťou. Ministerstvo životného prostredia SR aj Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa na svojich tlačových konferenciách vyjadrili k rozhodnutiu SIŽP nesúhlasne a nepochybne podniknú kroky na opätovné povolenie ťažby. Situáciu nesmieme podceňovať a musíme vo svojej práci intenzívne pokračovať. Nedovoľme, aby sa na drancovanie biotopov v Tichej a Kôprovej doline zabudlo a aby sa ľudia zodpovední za ťažbu tvárili, že sa nič nestalo! Bol nenávratne poškodený biotop niekoľkých desiatok druhov živočíchov. Faktom ostávajú tiež zmanipulované odborné stanoviská, nepravdivé tvrdenia politikov, osočovanie protestujúcich aktivistov, snaha vylúčiť mimovládne organizácie z účasti na povoľovacích konaniach a pod. Príďme prejaviť svoj názor teraz, aby sme to nemuseli robiť za horších podmienok inokedy!

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd