Výstava o orlovi kráľovskom v Michalovciach

Putovnú výstavu o orlovi krá?ovskom vytvorenú v rámci projektu LIFE-Nature máte možnos? navštívi? do konca novembra vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea, Kostolné nám. 1, 071 01 v Michalovciach.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd