nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

talb mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností a obohatenie poznatkov o rozšírení kuvikov a plamienok v regióne západného Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa


Miesto realizácie projektu: okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Piešťany, Šaľa

Trvanie projektu: 1.február – 31. október 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring (vizuálny, akustický) populácie kuvika obyčajného a plamienky driemavej.

2. Kontrola známych a potenciálnych hniezdísk spojená s inštaláciu nových hniezdnych búdok.

 

Priebežné výsledky:

Doposiaľ bolo inštalovaných 6 búdok. Z toho jedna búdka je už "v hľadáčiku" miestneho páru kuvika. Podľa miestnych poľnohospodárov bol pozorovaný kuvik už viackrát aj na samotnej búdke. V rámci hneizdneho monitoringu plamienky driemavej bolo hneizdenie doposiaľ zaznamenané na dvoch lokalitách, pričom v búdkach bolo spolu 5 mláďat.

Anoctua zmensene

 kuvik obyčajný pri odpočinku (foto: Roman Slobodník)

2021 05 01 Kontrola búdky zmensene

Kontrola obsadenej búdky pre plamienku driemavú (foto: K.Bacsa)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.