nase en dravce2

nase en sovy2

Orliak morský na Podunajsku - monitoring hniezdnej populácie

Orliak morsky Ervin Hrtan Cieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik

Miesto realizácie projektu: Podunajská nížina

Trvanie projektu: február - jún 2018

Prečo sa projekt realizuje:

Úspešnosť hniezdenia orliaka morského do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdisk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh. V roku 2017 som monitoroval 7 hniezdnych lokalít orliaka morského. Na tento monitoring nadväzuje tento projekt.

Aktivity a výstupy:

Prostredníctvom piatich kontrol na 1 hniezdo zistiť hniezdnu produktivitu. Prvá kontrola – koniec januára/začiatok februára - zistenie prítomnosti páru na hniezdisku, druhá + tretia kontrola – marec, inkubácia na znáške, štvrtá kontrola – začiatok apríla, v čase vyliahnutých mláďat, piata kontrola - potvrdenie úspešného vyletenia z hniezd.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.


Výsledky projektu


V januári a februári prebiehali kontroly obsadenosti jednotlivých hniezdnych lokalít a riešili sa nastavenia ochrany aktívnych hniezd – spoluprácou s lesníkmi, či s pomocou úradov životného prostredia vyhlásením zóny ochrany so špeciálnym režimom v okolí hniezdneho stromu. V hniezdnej sezóne 2018 bolo sledovaných spolu 7 hniezd orliakov morských – dve hniezda na Žitnom ostrove v okresoch Nové Zámky a Komárno, päť hniezd v Dunajských luhoch.


Začiatok hniezdnej sezóny a to nielen u orliakov, zasiahla vlna otráv. Pri hniezde v katastri obce Neded ( Zemné ) boli nájdené otrávené orliaky. Išlo p pár, ktorý tu hniezdil dlhé roky, s nimi zahynuli 2 mláďatá na hniezde a tiež jeden štvorročný a jeden dvojročný vták. Spolu tak otravy postihli štyri generácie!


Z hniezda v Komárňanskom okrese úspešne vyviedli dospelé vtáky 2 mláďatá.

V Dunajských luhoch bolo obsadených spolu 5 hniezd. Ani tento rok nás neobišli negatívne faktory pri hniezdach – napr. väčší počet posedov, lesnícke práce neďaleko hniezd, všade prítomné smeti. Z každého hniezda v luhoch úspešne vyleteli mladé vtáky.


Spolu v roku 2018 opustilo hniezda, ktoré boli sledované v rámci MČP, 9 mladých orliakov. Cez leto boli viackrát pozorované subadultné orliaky.


Napriek negatívnym zážitkom zo začiatku sezóny, aj tento rok bolo nespočetne veľa krásnych a príjemných chvíľ, ako sledovanie mláďat počas kŕmenia, sledovanie dospelých vtákov pri lietaní alebo oddychovaní pri hniezde a samozrejme ako čerešnička bola aj tento rok akcia, keď sa krúžkovali mláďatá.

 

V júni sa uskutočnila prednáška a exkurzia v rámci podujatia "Slnovrat na Dunaji", pozvánku nájdete tu. Podujatia sa zúčastnilo približne 25 detí a 20 rodičov. Prednáška bola zameraná na ochranu dravcov, hlavne na orliaky morské. S deťmi a rodičmi sme sa potom vybrali ku sútoku Dunaja a Váhu.


Výpoveď realizátora projektu:


Myslím si, že v každom z nás, ktorý chodíme do terénu na monitoring cielového druhu MČP, zanechalo stopu marcové trávenie dravcov. Spomínam si na telefonát v marci, keď mi volali, že pri jednom z "mojich" hniezd na hranici okresov Šaľa a Nové Zámky, sa našli uhynuté vtáky. Po príchode na lokalitu a prehľadaní okolia sa zistilo, že máme otrávené 4 orliaky morské, no vtedy sa ešte nevedelo o počte uhynutých mláďat (2) v hniezde. Dravce ktoré som sledoval už druhý rok, ktoré boli tak majestátne a nedotknuteľné, nám ležali pred nohami uhynuté.. Toto hniezdisko bolo vzdušnou čiarou len pár kilometrov od môjho bydliska, často som ich vídaval ako krúžia nad riekou Váh, ako letia s korisťou naspäť na hniezdo. Žiaľ od toho dna, je obloha akoby prázdna. Márne ich hľadám (už zo zvyku).

Hniezdo v okrese Komárno bolo dlhý čas prázdne, len striekance pod ním nám dávali nádej, že sa tu orliaky zdržiavajú. Toto tušenie mi koncom marca potvrdil samec orliaka letiaci nad porastom a následne samica, ktorá vzlietla priamo z hniezda. Pri mojom odchode z lokality, okamžite letela naspäť na hniezdo, zrejme k mláďatám.

Hniezda v lužných lesoch a blízkom okolí (5) boli všetky obsadené, vtáky sa pohybovali pri nich, alebo nad porastom počas každej kontroly.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.