ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Podpora projektu od Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo podporiť projekt Ochrana orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom osobitného Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE + zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007 -2013. Pre projekt bolo prisľúbených spolu 130 830 EUR , z toho 10 830 EUR pre aktivity, ktoré zabezpečuje Ochrana dravcov na Slovensku a 120 000 EUR na inštalovanie konzolových chráničiek na stĺpy 22 KV elektrického vedenia v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, ktoré zabezpečuje Východoslovenská energetika, a.s.. Za podporu úprimne ďakujeme !  

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.