Featured

Poznáme víťaza súťaže o logo projektu LIFE Energia

logo energia-02 512Víťazom súťaže o logo projektu sa stal návrh Petra Kováčika s pracovným názvom „Strapaté éčko“, ktorý porazil v bodovom hodnotení 7 ďalších prihlásených návrhov. Víťazovi srdečne blahoželáme.

Rozhodovanie nebolo jednoduché, päťčlenná komisia vyberala z nasledujúcich ôsmich súťažných návrhov.

 

Súťažný návrh Symbolika loga Zhotoviteľ Body
logo 01 111 Logo projektu by malo okrem jasných odkazov na názov projektu niesť aj určité emócie. Ide o pozitívny, tvorivý projekt, ktorý prináša niečo nové, dobré a užitočné, ide o projekt, ktorý nabáda ľudí na aktívnu spoluprácu a to je predsa dôvod na radosť! A také je aj logo, ktorému pracovne hovorím “Strapaté éčko”. Peter Kovačik 111
logo 02 110 Logo je grafickým zobrazením vtáka letiaceho v blízkosti elektrického vedenia. Zvolený vizuálny jazyk je dynamický pre vyjadrenie pohybu, života, akcie. Kruh ako symbol ochrany je základným prvkom návrhu - použitím línii kruhových výsekov sú stvárnené všetky prvkoy loga. Vizuál dotvára výsek hviezd z vlajky EÚ vyjadrujúci príslušnosť projektu k tejto inštitúcii. Tomáš Belovič 110
logo 03 110-01

- 01: návrh zobrazuje "reflexné prvky" umiestňované na vedenie, nad tým letiaci kŕdel. jednoduché, "čitatelné", kontrastné farby, ľahké použitie v každej aplikácii.
- 02: tri čiary elektrického vedenia bezpečne oddeľujú zónu pre krúžiacich dravcov a zelenú zónu dolu (na zemi). opät, bezproblémové použitie pri ľubovolľnej veľkosti a technológii.

Peter Gvozdiak 101
 logo 04 097

V prvom pláne loga sa nachádza motív vtáka pristávajúceho na elektrických vodičoch.
Tie prezentujú tri línie akoby sa približujúce z diaľky dopredu (sprava doľava).
Konkávny tvar vodičov predstavuje istotu (akoby vtáka istili/ chytali do dlaní alebo hniezda). Tiež tvar vajca, ktorý ohraničuje priestor okolo, symbolizuje bezpečie (vajce poskytuje bezpečné miesto bez pocitu ohrozenia).
Zelený prstenec okolo celého motívu predstavuje prúdiacu energiu s dvojitou symbolikou
- energia prúdiaca vodičmi (prstenec prechádza nimi)
- životná/ prírodná energia (zelená farba neevokuje nebezpečie ale je ukludňujúca)

Klára Zuskinová 97 
logo 05 088 Obrázkovú časť loga tvoria pri správnom natočení písmená L a E co sú zaciatočné písmená názvu projektu Life energia. Taktiež je v tejto časti loga písmenom E vyobrazený piktogram vtáka ktorý odlieta akoby od písmena L teda je voľný nie je k ničomu pripútaný. Do tretice táto časť loga spoločne vytvára tvar srdca čo symbolizuje lásku a teda lásku k týmto dravým vtákom ako aj samotný názov Life Energia teda životná energia môže pre niekoho byť práve láska. Viktor Snopčok 88 
logo 06 075 Logo symbolizuje letiace vtáky ktoré bezpečne prelietajú krajinou v ktorej človek vytvoril bariéry ktoré symbolizuje nápis „life energy/energia“ Karol Ličko 75 
logo 07 066-02 Návrh je redukciou pojmov ENERGIA, EKOLÓGiA, VZDUCH, PRÍRODA, DRAVCE, do abstraktného zjednodušeného tvaru - kruhu s výrazným grafickým prvkom Tomáš Horváth 66
logo 08 064 Logo predstavuje siluetu dravca podloženú vlastnou siluetou, ktorá je prerušovaná čo by malo symbolizovať pravidelné tvary prvkov krajiny (línie ako prvky infraštruktúry), častokrát bariéry pre faunu. Modrá silueta je akoby "nadvecou" neuvedomujúc si nebezpečenstvo a napätie v žltej ploche kompozície. Prekrytím siluety vzniká zelená farba, ktorá by mala predstavovať nádej, upokojenie napätia a harmóniu. Teda stav "sýteho vlka a celej ovce". Peter Petluš 64

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd