nase sk dravce2

nase sk sovy2

Pôvodné nehniezdiace druhy dravcov a sov

Zoznam pôvodných nehniezdiacich druhov dravcov a sov

1. sup biely (Neophron perncnopterus)

2. sup bielohlavý (Gyps fulvus)

3. sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

4. bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

5. kaňa sivá (Circus cyaneus)

6. kaňa stepná (Circus macrourus)

7. myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)

8. myšiak severský (Buteo lagopus)

9. orol hrubozobý (Aquila clanga)

10. orol stepný (Aquila nipalensis)

11. orol jastrabovitý (Hieraaetus fasciatus)

12. kršiak rybožravý (Pandion haliaetus)

13. sokol bielopazúrový (Falco naumanni)

14. sokol kobec (Falco columbarius)

15. sokol tmavý (Falco biarmicus)

16. kuvik krahulcovitý (Surnia ulula)

17. sova snežná (Nyctea scandiaca)

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku