nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a praktická ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) a kuvika plačlivého (Athene noctua) v poľno. krajine Záhoria

Donor:
INA SKALICA, spol. s r.o.
Cieľový druh:
Plamienka driemavá (Tyto alba)
  Kuvik plačlivý (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2004

Copyright © 2015. All Rights Reserved.