Monitoring orla kráľovského vo Východoslovenskej nížine
Mláďatá orla kráľovského (foto: J.Chavko)

Monitoring orla kráľovského vo Východoslovenskej nížine

Cieľom projektu je monitoring hniezdnej populácie orla kráľovského vo Východoslovenskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Richard Frendák
Miesto realizácie projektu: okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov
Trvanie projektu: február – august 2024
Opis projektu: V rámci projektu bude realizovaný monitoring ohrozeného druhu európskeho významu, orla kráľovského, vo Východoslovenskej nížine. Zameriame sa na kontrolu známych hniezdísk, zistenie stavu hniezdenia, inkubácie a počtu vyletených mláďat. V priebehu sezóny budú vykonané min. 3 - 4 kontroly. Získané výsledky tiež poslúžia pre štátne inštitúcie na usmernenie rôznych zámerov.
Aktivity a výstupy:
1. Kontrola známych hniezdnych teritórií orla kráľovského.
2. Zistenie hniezdnej úspešnosti.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu