Zisťovanie druhového zloženia a početnosti dravých vtákov a sov na základe inštalácie hniezdnych búdok vo vybraných katastroch obcí prešovského okresu
Letiaci myšiak hôrny (foto: K. Šotnár)

Zisťovanie druhového zloženia a početnosti dravých vtákov a sov na základe inštalácie hniezdnych búdok vo vybraných katastroch obcí prešovského okresu

Cieľom projektu je zistenie aktuálnej druhovej skladby a početnosti dravých vtákov a sov v severnej časti okresu Prešov.

Hlavný riešiteľ: Sebastián Pavlinský
Miesto realizácie projektu: severná časť okresu Prešov
Trvanie projektu: február – september 2024
Opis projektu: Okrem spomínaného zistenia aktuálnej druhovej skladby a početnosti dravých vtákov a sov v severnej časti okresu Prešov sa tiež zameriame na podporu hniezdenia druhov, ktoré využívajú a obsadzujú hniezdne búdky a polobúdky.
Aktivity a výstupy:
1. Monitoring dravých vtákov a sov počas hniezdnej sezóny.
2. Osadenie búdok a polobúdok na vhodných lokalitách.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu