Monitoring a hniezdna podpora výrika lesného (Otus scops) na západnom Slovensku
Z monitoringu výrika lesného (foto: K. Šotnár)

Monitoring a hniezdna podpora výrika lesného (Otus scops) na západnom Slovensku

Cieľom projektu zistiť počet hniezdnych párov výrika lesného v sledovanom území a rozšíriť tak poznatky o jeho populácii na Slovensku.

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár
Miesto realizácie projektu: západné Slovensko, hlavne okresy Prievidza, Hlohovec, Trnava, Topoľčany
Trvanie projektu: február – október 2024
Opis projektu: Počas projektu sa zameriame na kontrolu vhodných lokalít, kde výrik lesný môže hniezdiť. Jeho prítomnosť bude overená pomocou akustického monitoringu, či už priamym načúvaním počas večerných kontrol alebo pomocou diktafónov. Na vybraných lokalitách umiestnime búdky, ktoré majú nahradiť chýbajúce dutiny.
Aktivity a výstupy:
1. Akustický monitoring výrika lesného.
2. Inštalácia búdok na vhodných lokalitách.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu