Monitoring populácie orla kráľovského
Mláďatá orla kráľovského (foto: J.Chavko)

Monitoring populácie orla kráľovského

Cieľom projektu je aktualizácia údajov o hniezdení orla kráľovského na západe Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský
Miesto realizácie projektu: nížinné oblasti Slovenska
Trvanie projektu: február – október 2024
Opis projektu: Počas projektu budeme monitorovať známe hniezdne lokality orla kráľovského v nížinných oblastiach Slovenska a tiež sa zameriame na potenciálne nové hniezdne lokality, napr. kde boli v roku 2023 pozorované orly, ale hniezdo nebolo nájdené. Terénne kontroly budú prebiehať až do obdobia vyletenia mláďat. Prioritne skontrolujeme lokality, ktoré nie sú pokryté inými dobrovoľníkmi a hrozí, že v roku 2024 z nich nebudú zozbierané údaje. V prípade zistenia negatívnych faktorov v okolí hniezda bude situácia konzultovaná so ŠOP v snahe zabezpečiť jeho ochranu. O aktivitách v teréne budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí.
Aktivity a výstupy:
1. Kontrola známych hniezdnych lokalít orlov kráľovských na západe Slovenska.
2. Dohľadávanie nových párov na potenciálnych lokalitách.
3. Zisťovanie rizikových faktorov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hniezdnu úspešnosť (napr. neošetrené elektrické linky v okolí hniezd).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu