Zachovanie a zlepšenie hniezdnych podmienok pre sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre
Mláďa sokola myšiara v búdke (foto: T. Veselovský)

Zachovanie a zlepšenie hniezdnych podmienok pre sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Cieľom projektu je revízia stavu búdok pre sokola myšiara spojená s ich následnou údržbou.

Hlavný riešiteľ: Michal Martiník
Miesto realizácie projektu: Horná Nitra
Trvanie projektu: február – august 2024
Opis projektu: Ide už o 15. sezónu mapovania sokola myšiara na Hornej Nitre. V rámci projektu budú skontrolované búdky, ktoré boli v minulosti vyvesené v dotknutom území. Počas kontrol sa tiež zameriame na ich opravu, aby aj naďalej slúžili svojmu účelu.
Aktivity a výstupy:
1. Kontrola a oprava búdok pre sokola myšiara
2. Inštalácia nových búdok

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu