nase en dravce2

nase en sovy2

Spoločenstvo lesných sov v málo preskúmaných regiónoch západného Slovenska

Kuvicok vrabci Pavol ChabrecekProjekt sa zameriava na vyhľadávanie 3 cieľových druhov sov (kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého a sovy dlhochvostej) v pomerne málo známych oblastiach západného Slovenska vo vybraných biotopoch, ktoré zahŕňajú ihličnaté porasty a staré pralesovité lesné porasty.

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Samo Pačenovský

Spolupracovníci: Vladimír Nemček, Michal Noga

Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty - stred a sever, Biele Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy - JZ časť, Záhorská/Borská nížina

Trvanie projektu: február - november 2019

Prečo sa projekt realizuje:  Vo vybranej oblasti doteraz buď chýbajú akékoľvek výskytové údaje cieľových druhov sov, alebo je takýchto údajov nedostatok. 

Aktivity a výstupy:

Každú cieľovú oblasť plánujeme navštíviť minimálne 2x v období vrcholnej hlasovej aktivity sov (na jar a na jeseň) -  plánujeme uskutočniť minimálne 10 návštev zameraných na zisťovanie výskytu sov. Smerovanie našich návštev bude dvojaké. Budeme navštevovať oblasti, kde sme v minulom roku zistili obsadené teritóriá cieľových druhov sov, kde okrem potvrdenia zistených teritórií sa budeme zameriavať na stanovenie veľkosti populácie a denzít cieľových druhov, prípadne na zistenie čo najvyššej preukaznosti hniezdenia. Ďalej budeme navštevovať úplne nové oblasti z pohľadu výskytu týchto druhov, kde každý údaj o cieľových druhoch bude predstavovať nový poznatok. Podobne zameraný malý členský projekt sme realizovali v roku 2018, náš projekt nadväzuje na výsledky tohto projektu, avšak cieľové územie sme rozšírili.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

 


Priebežné výsledky


Na jar sa uskutočnilo niekoľko jarných kontrôl "bielych miest v mape" v pohorí Strážovské vrchy. Boli potvrdené nové teritóriá pôtikov, uraliek a aj jedného kuvička. Na jeseň v septembri sa plánujú ďalšie návštevy oblastí definovaných v projekte: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy a Považský Inovec.

Foto: kuvičok vrabčí, Pavol Chabreček

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku